Průzkumy

 

Certifikát:
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
Certificate:
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
Certifikát:
ISO 14001:2004 ISO 14001:2004
Certificate:
ISO 14001:2004 ISO 14001:2004
  


Projektová, inženýrská a konzultační činnost v dopravě ...

Společnost CZECH Consult, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 – více než 20 let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.


Naše aktivity pokrývají celé území republiky v širokém spektru odborných činností. 
Komplexní dopravní průzkum Letiště Václava Havla Praha

V současné době zpracováváme komplexní dopravní průzkum Letiště Praha, který zahrnuje průzkum leteckých cestujících, zaměstnanců a návštěvníků letiště. Do průzkumu jsou zahrnuty všechny druhy pozemní dopravy.

Podzimní nabídka práce formou brigády

Od začátku září začíná období, kdy nabízíme velké množství práce formou brigády. Připravujeme hned několik průzkumů a rádi uvítáme v našich řadách nové spolehlivé spolupracovníky. Pokud hledáte zajímavou brigádu nebo někdo z Vašich známých, přátel, kamarádů, tak neváhejte a registrujte se na internetových stránákách: http://dopravnipruzkum.czechconsult.cz/

V průběhu času se objeví mnoho dalších příležitostí v Praze i jinde.

Po registraci a zápisu na směnu se dozvíte další podrobnosti. Díky registraci budete přednostně informováni o vypsání konkrétních směn.
Těšíme se na spolupráci!

Prázdninové průzkumy na linkách MHD Pardubice

Na konci července jsme organizačně zajišťovali dopravní průzkumy na linkách MHD Pardubice. Průzkumy se týkaly všech vypravených vozidel, kde byly zjišťovány přepravní objemy cestujících. Nyní probíhá zpracování výsledků a příprava nadcházející podzimní části sběru dat. Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na provádění dopravních průzkumů, odvedli velmi dobrou práci!

Mezinárodní konference "CHYTRÁ A ZDRAVÁ MĚSTSKÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA"

V termínu 21. - 22.4.2015 jsme se aktivně zúčastnili 3. ročníku mezinárodní konference "CHYTRÁ A ZDRAVÁ městská veřejná doprava" v Plzni. Náš příspěvek do sborníku, který nesl téma"Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému" je k nahlédnutí formou prezentace a v textové podobě zvěřejnéné ve sborníku.

Průzkumy počtu přepravených cestujících na linkách PID jižně od Prahy

Ve středu 22.4.2015 jsme pro společnost ROPID organizačně zajišťovali rozsáhlé dopravní průzkumy příměstské dopravy na linkách PID obsluhující jižní sektor od hl.m. Prahy.

Dopravní řešení terminálu hromadné dopravy v Třebíči

Na základě dat z dopravních průzkumů, které byly prováděny naší společností v roce 2014 byla zpracována aktualizace STUDIE ZAPOJENÍ AUTOBUSŮ DÁLKOVÉ A REGIONÁLNÍ DOPRAVY DO TERMINÁLU HROMADNÉ DOPRAVY TŘEBÍČ, kde bylo hlavním předmětem řešení úprava časových poloh a návazností spojů. Dopravní terminál je ve fázi dokončení a bude se slavnostně otevírat na konci května 2015.

Společnost CZECH Consult prezentovala výsledky dopravních průzkumů v Olomouci

Na půdě magistrátu města Olomouc proběhla za přítomnosti pana náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., vedoucích a pracovníků odborů dopravy, koncepce a rozvoje, dopravního náměstka Dopravního podniku města Olomouce a.s. Ing. Pavla Zatloukala prezentace výsledků dopravních průzkumů včetně provozní analýzy. Tyto průzkumy realizovala a jejich výsledky zpracovala společnost CZECH Consult, s.r.o. v rámci projektu „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“. V současnoti jsou zpracovány všechny výstupy týkající se optimalizace a připravuje se model dopravy města Olomouce.

Dopravní průzkumy na linkách MHD v Olomouci

V období první poloviny listopadu jsme organizačně zajišťovali dopravní průzkumy na linkách městské a příměstské dopravy ve městě Olomouc. Při těchto rozsáhlých průzkumech byly zjišťovány přepravní objemy cestujících a jejich směrové vztahy.

Průzkumy počtu přepravených cestujících na linkách PID

Ve středu 15.10.2014 jsme zajišťovali rozsáhý dopravní průzkum na linkách PID JZ od Prahy na Berounsku, Kladnesku, okolí Mníšku pod Brdy, okolí Jílového u Prahy. V terénu bylo nasazeno více než 100 pracovníků, kteří prováděli dopravní průzkum sčítáním ve vozidlech.

Průzkumy relací a skladby jízdních dokladů

V období od 8.10. do 22.10 jsme zajišťovali dopravní průzkumy ve vlacích ČD. Pracvníci jezdili ve vlacích dálkové dopravy, kde zjišťovali potřebné údaje související s relací a skladbou jízdních dokladů.

Dopravní průzkumy vnější hromadné dopravy na území hl.m.Prahy a okolí

Během měsíce května, června, září proběhly rozsáhlé dopravní průzkumy vnější hromadné dopravy na území hl.m.Prahy a okolí, které organizačně zajišťuje naše společnost CZECH Consult. Dopravní průzkumy probíhají na nádražích, zastávkách a stanicích autobusové a železniční dopravy.

Průzkumy přestupních vazeb příměstské a železniční dopravy v ústeckém kraji

Během měsíce května probíhají dopravní průzkumy v Ústeckém kraji na příměstských autobusových linkách, průzkumy přestupních vazeb na vybraných železničních stanicích, které organizačně zajišťuje naše společnost CZECH Consult. Výsledky těchto průzkumů budou doplňovat datovou základnu o přestupních vazbách mezi městskou hromadnou dopravou a ostatní veřejnou hromadnou dopravou.


Czechconsult 2010